La cooperativa

Generem idees, generem projectes… Generamos ideas, generamos proyectos… We create ideas, We create projects… Nous générons des idées, nous générons des projets

La cooperativa FASOLÀ, amb nom de dona, col.labora amb la seva activitat formativa, creativa i productiva a configurar una societat oberta, que qüestioni, que accepti la diversitat, que respecti i que integri valors essencials amb els que puguem encarar conjuntament els reptes que ens planteja el futur a nosaltres i a les futures generacions. Col.labora també en la generació d’un debat constructiu, positiu i enriquidor que permeti a diferents actors socials i entitats a treballar col.lectivament, a conversar, compartir i trobar eixos d’actuació comuns en pro d’una societat cada dia més activa i més ressolutiva en benefici de totes les persones que la integren sense excepció.

Constituïda per quatre persones sòcies, té com a propòsit particular, al marge de la seva visió global, el recuperar història, cultura, art, projectes, equips i persones a través de la formació, l’acompanyament estratègic i la producció de col·leccions pròpies dins el sector tèxtil . La cooperativa està ubicada al barri de gràcia de Barcelona, ​​on desenvolupa les seves activitats de formació i de producció de les col·leccions. La cooperativa centra les seves activitats en promoure els valors de l’economia social i solidària, fent especial atenció a l’economia circular, la gestió de persones i l’acompanyament a col·lectius vulnerables amb l’objectiu de crear projectes econòmic-socials que donin resposta a les necessitats globals de les persones que els integren.

Mitjançant la nostra activitat volem dinamitzar idees que es converteixin en projectes, dinamitzar persones que facin realitat les seves idees i dinamitzar projectes que se centrin en les persones. Sota el paraigües de la cooperativa neix Openheart Barcelona, a través de la què organitzem esdeveniments i trobades on les idees flueixen i on es generen debats integradors. Acompanya’ns a www.openheartbcn.com L’acompanya La Parisien Barcelona des d’on dissenyem, confeccionem i estampem dissenys exclusius. Cada peça és única i dedicada amb amor a la persona que l’adquireixi. L’estampació, així com la confecció són totalment artesanals convertint cada una de les pecesen única i  plena d’història, d’art i d’afecte que la fan absolutament irrepetible. Segueix-nos a www.laparisien.cat

 

La cooperativa FASOLÀ, con nombre de mujer, colabora con su actividad formativa, creativa y productiva a configurar una sociedad abierta, que cuestione, que acepte la diversidad, que respete y que integre valores esenciales con lo que podamos afrontar conjuntamente los retos que nos plantea el futuro a nosotras, nosotros y a las futuras generaciones. Colabora también en la generación de un debate constructivo, positivo y enriquecedor que permita a diferentes actores sociales y entidades a trabajar colectivamente,a conversar, compartir y encontrar ejes de actuación comunes en pro de una sociedad cada día más activa y más resolutiva en beneficio de todas las personas que la integran sin excepción alguna.

Constituida por cuatro personas socias, tiene como propósito particular, al margen de su visión global, el recuperar historia, cultura, arte, proyectos, equipos y personas a través de la formación, el acompañamiento estratégico y la producción de colecciones propias dentro del sector textil. La cooperativa está ubicada en el barrio de gracia de Barcelona, donde desarrolla sus actividades de formación y de producción de las colecciones. La cooperativa centra sus actividades en promover los valores de la economía social y solidaria, prestando especial atención a la economía circular, la gestión de personas y al acompañamiento a colectivos vulnerables con el objetivo de crear proyectos económico-sociales que den respuesta a las necesidades globales de las personas que los integran.

A través de nuestra actividad queremos dinamizar ideas que se conviertan en proyectos, dinamizar personas que hagan realidad sus ideas y dinamizar proyectos que se centren en las personas. Bajo el paraguas de la cooperativa nace Openheart, a través de de la cual organizamos eventos y encuentros donde las ideas fluyen y donde se generan debates integradore acompañanos en www.openheartbcn.com Le acompaña La Parisien Barcelona desde donde diseñamos, confeccionamos y estampamos diseños exclusivos. Cada pieza es única y dedicada con amor a la persona que la adquiera. La estampación, así como la confección son totalmente artesanales convirtiendo cada uno de los modelos en piezas únicas llenas de historia, de arte y de cariño que la hacen absolutamente irrepetible. Síguenos en www.laparisien.cat