Generem idees, generem projectes. Generamos ideas, generamos proyectos.

We create ideas, we create projects. Nous générons des idées, nous générons des projets

Hola des de Fasolà

La cooperativa FASOLÀ,  col.labora amb la seva activitat formativa, creativa i productiva a configurar una societat oberta, que questioni, que accepti la diversitat, que respecti i que integri valors essencials amb els que puguem encarar conjuntament els reptes que ens planteja el futur a nosaltres i a les futures generacions. Col.labora també en la generació d'un debat constructiu, positiu i enriquidor que permeti a diferents actors socials i entitats a treballar col.lectivament, a conversar, compartir i trobar eixos d'actuació comuns en pro d'una societat cada dia més activa i més ressolutiva en benefici de totes les persones que la integren sense excepció. A Fasolà dinamitzem idees, persones i projectes!

Hola desde Fasolà

La cooperativa FASOLÀ, colabora con su actividad formativa, creativa y productiva a configurar una sociedad abierta, que cuestione, que acepte la diversidad, que respete y que integre valores esenciales con lo que podamos afrontar conjuntamente los retos que nos plantea el futuro a nosotras, y a las futuras generaciones. Colabora también en la generación de un debate constructivo, positivo y enriquecedor que permita a diferentes actores sociales y entidades a trabajar colectivamente, a conversar, compartir y encontrar ejes de actuación comunes en pro de una sociedad cada día más activa y más resolutiva en beneficio de todas las personas que la integran sin excepción alguna. ¡En Fasolà dinamizamos ideas, personas y proyectos!

Instagram