GENEREM IDEES, GENEREM PROJECTES... GENERAMOS IDEAS, GENERAMOS PROYECTOS...

Hola des de Fasolà

La cooperativa FASOLÀ, amb nom de dona, col.labora amb la seva activitat formativa, creativa i productiva a configurar una societat oberta, que questioni, que accepti la diversitat, que respecti i que integri valors essencials amb els que puguem encarar conjuntament els reptes que ens planteja el futur a nosaltres i a les futures generacions. Col.labora també en la generació d'un debat constructiu, positiu i enriquidor que permeti a diferents actors socials i entitats a treballar col.lectivament, a conversar, compartir i trobar eixos d'actuació comuns en pro d'una societat cada dia més activa i més ressolutiva en benefici de totes les persones que la integren sense excepció. A Fasolà dinamitzem idees, persones i projectes!

Hola desde Fasolà

La cooperativa FASOLÀ, con nombre de mujer, colabora con su actividad formativa, creativa y productiva a configurar una sociedad abierta, que cuestione, que acepte la diversidad, que respete y que integre valores esenciales con lo que podamos afrontar conjuntamente los retos que nos plantea el futuro a nosotras, y a las futuras generaciones. Colabora también en la generación de un debate constructivo, positivo y enriquecedor que permita a diferentes actores sociales y entidades a trabajar colectivamente, a conversar, compartir y encontrar ejes de actuación comunes en pro de una sociedad cada día más activa y más resolutiva en beneficio de todas las personas que la integran sin excepción alguna. ¡En Fasolà dinamizamos ideas, personas y proyectos!